אנחנו

מקור הלשכה

לשכת המסחר הרב-צדדית שיתופי ישראל –

איברו אמריקנית לטינית הוקמה על ידי קבוצה
של מוסדות תרבות ומסחר ישראלים ולטינו-
אמריקאים המבקשים לקדם את היחסים בין
ישראל לאמריקה הלטינית.

האגודה הספרדית ADHIE (האגודה לפיתוח
הומניטרי בין-תרבותי וכלכלי), הקהילה היהודית
CASEI (נציג חוקי של הלשכה בישראל) ו-
OSPCR (משרד התמיכה והקידום של קוסטה
ריקה), הם המייסדים העיקריים של לשכה זו.

יחד הם החליטו לאחד כוחות באותה סביבת

עבודה בכדי להפוך את פעילותם לחזקה ויעילה

יותר ועם השפעה גדולה יותר על יעדיהם.

המשימה שלנו

להיות חלק חשוב בקידום היחסים הרב-צדדיים

בכל הרמות בישראל ובקרב מדינות אמריקה
הלטינית.
להפוך לערוץ ולמאגר נתונים איכותי כדי
שהשותפים שלנו יוכלו לקבל גישה להזדמנויות
עסקיות חדשות עם ישראל ועם מדינות אמריקה
הלטינית בהן יש לנו משרדים.
לקדם יחסים בין-תרבותיים בין ישראל למדינות
אמריקה הלטינית.